• Říp

  Kde domov můj

  Nadační fond Kde domov můj byl založen 14. května 2019 za účelem všestranné podpory projektů zaměřených na rozvoj duchovních hodnot české společnosti.

 • Říp

  Příspěvek na nové kroje, hudební nástroje a cestu do Chorvatska

  Dětský folklórní soubor Bárováček pracuje při ZŠ a MŠ J. Š. Baara v Českých Budějovicích již více než 60 let.

 • Říp

  Příspěvek na natočení videa o významu rodiny

  Aliance pro rodinu usiluje o celospolečenskou podporu rodiny a manželství. Snaží se o uchování jedinečného postavení manželství.

Kdo jsme

Nadační fond Kde domov můj byl založen 14. května 2019 za účelem všestranné podpory projektů zaměřených na rozvoj duchovních hodnot české společnosti. Vycházíme z přesvědčení, že nezávisle na tom, v jaké životní fázi se právě nyní ten který z nás nachází, dokážeme se shodnout, že existují základní hodnoty, které výrazným způsobem charakterizují českou společnost a nesmazatelně tak utvářejí její podobu.

Nositelem hodnot i tradic naší společnosti je pro tuto chvíli naše generace, a proto s velkým respektem a skutečnou pokorou doufáme, že například i činností našeho nadačního fondu dokážeme alespoň částečně přispět k zachování tradic a kulturního bohatství naší země tak, abychom jej byli schopni v nezměněné formě předat také dalším generacím.

Z tohoto důvodu podporuje Nadační fond Kde domov můj prostřednictvím finančních příspěvků, stipendií a grantů projekty, publikační i popularizační činnost fyzických a právnických osob, které se věnují studiu české historie, stejně tak jako ochraně a podpoře českých tradic i kulturních a rodinných hodnot. Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, pocházejí výhradně ze sponzorských darů českých firem či soukromých osob.